Informatie over Haartransplantatie Keurmerk Nederland

Het Haartransplantatie Keurmerk Nederland tracht het voor mensen duidelijker te maken bij welke behandelaar ze een goede service kunnen krijgen.
Wij zijn uitdrukkelijk geen medisch keurmerk, in Nederland wordt dit door de IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg) gedaan. Wij nemen die functie niet over en werken als een aanvullende bevestiging.
Wij onderzoeken de dienstverlening en meldingen om een lijst op te bouwen van behandelaars die zich inzetten voor hun cliënten.

Voor 2014 hebben we de volgende speerpunten:

  • Informatieverschaffing onderzoeken
  • Mysteryshoppers inzetten
  • Experts en ervaringsdeskundigen uitnodigen voor kennisoverdracht

Voor 2015 hebben we dit in de agenda:

  • Innovatie bevorderen
  • Congres organiseren
  • Samenwerking bevorderen