Gedragsregels

Dit zijn de gedragsregels waar de aanbieders zich aan moeten houden.

 1. Aanbieder is duidelijk over alle vaste en bijkomende kosten van de behandeling.
 2. Aanbieder publiceert alleen beeldmateriaal uit eigen kliniek.
 3. Aanbieder neemt tegenover elke cliënt dezelfde mate van integriteit, en vertrouwelijkheid in acht.
 4. Aanbieder gedraagt zich als een goed branchegenoot.
 5. Aanbieder meldt alle werkzame artsen die bij haar werkzaam zijn bij HKN.
 6. Aanbieder confirmeert zich aan de geldende wet- en regelgeving.
 7. Aanbieder zal binnen 14 dagen reageren wanneer HKN om meer informatie verzoekt bij een melding.
 8. Aanbieder communiceert helder welke artsen in dienst zijn en welke kwalificaties deze bezitten.
 9. Aanbieder zal de identiteit van mysteryshoppers niet bekendmaken aan anderen.
 10. Aanbieder zal bij gebruik van gegevens van de cliënt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.
 11. Aanbieder spant zich in om alle patienten met een vraag binnen een week van antwoord te voorzien.
 12. Aanbieder zorgt voor een goede computer en netwerk beveiliging.
 13. Aanbieder belemmert cliënten niet die melding willen maken bij het meldpunt
 14. Aanbieder publiceert beeldmateriaal alleen na toestemming van een cliënt.
 15. Aanbieder heeft het Keurmerk-logo met werkende hyperlink op haar website.